Onze klanten

In haar jonge bestaan heeft Adjuvant ondertussen al diverse trajecten doorlopen bij een 10-tal lokale besturen uit verschillende provincies en een 15-tal vzw’s uit onder andere de ouderensector, gehandicaptensector en sociale economie.

Daarnaast hebben we binnen ons expertisedomein “Subsidiebeheer “ook lopende samenwerkingen en partnerschappen met ondermeer Escala (voor opleiding “Efficiënt en effectief subsidiebeheer in de non-profit”), met Trifinance (voor de adviesverlening “Subsidiescans bij lokale besturen”) en Uitgeverij Vandenbroele (voor de redactie van de nieuwe online subsidietool “Subsidiemanager”).

We geven graag een aantal referenties mee:

Kristof Claeys , Algemeen Directeur – De Korenbloem vzw – Kortrijk:

“Adjuvant heeft voor onze organisatie ondertussen al diverse trajecten ondersteund en geadviseerd. Eerst hebben zij ons in 2018 succesvol ondersteund bij het detecteren en aanvragen van 2 grotere Europese subsidies voor ons vernieuwde werking en uitbreidingsplannen. Daarnaast hebben zij ons in 2019 en 2020 ondersteund als externe begeleider bij een groot intern verandertraject dat leidde tot de invoering van een nieuw organogam, nieuwe teamwerkingen binnen ons WZC en LDC en doordachte methodes van innovatieve arbeidsorganisatie. Ik besef vandaag ten volle dat we dankzij het hernieuwde organigram en de externe ondersteuning en input van Adjuvant een nieuwe en betere organisatie zijn geworden die gewapend is voor de kansen en uitdagingen van de toekomst.”